AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Regenerácia centrálnej časti obce Beckov

  • NN elektrické prípojky a rozvod slaboprúdu – Ctiborove námestie Beckov
  • Vytyčovacie práce
  • Výkopové práce
  • Dodanie a montáž NN prípojok rodinných domov
  • Dodanie a montáž slaboprúdového rozvodu
  • Odstránenie pôvodných vzdušných elektrických vedení a stĺpov

kontakt form