AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Podniková predajňa a spevnené plochy Silgan Metal Packaging NMnV

-Stavba novej podnikovej predajne na kľúč -Vybúranie starých spevnených plôch -Nové lôžko -Nové betónové spevnené plochy

kontakt form