AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Nájomná jednotka firmy H&M v Obchodnom centre Laugarício Trenčín

  • Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek a rozvodu chladu
  • Dodanie a montáž Vzduchotechniky
  • Dodanie a montáž Zdravotechniky
  • Dodanie a montáž ústredného vykurovania

kontakt form