Logistické centrum Gáň

AUO Optronics Trenčín

Malý zimný štadión Veľký Krtíš

  • Dodanie a montáž chladenia pod ľadovou plochou
  • Dodanie a montáž rozdeľovačov chladenia
  • Montáž – pripojenie chladiaceho zariadenia CARIER

kontakt form