AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Jaguár a Land Rover Nitra

-Rozvody vody a kanalizácie v hale TaF -Rozvody kanalizácie v hale -Prečerpávacia stanica splaškov -Úpravne vody v hale 5 ks -Rozvody vody a zariadenie sociálnych zariadení

kontakt form