Logistické centrum Gáň

AUO Optronics Trenčín

Hala Drink Shop Trenčín

  • Kompletná stavba haly - oceľová konštrukcia opláštená s C kazetami
  • Stavba na kľúč

Doba realizácie: 4 mesiace

kontakt form