Logistické centrum Gáň

AUO Optronics Trenčín

DT Nové Mesto N/Váhom - Rekonštrukcia hál

- Rekonštrukcia sociálneho vstavku
- Rekonštrukcia a výmena elektroinštalácie, rozvádzača a osvetlenia
- Sanácia a maľby
- Stužovanie spodných pásnic väzníkov grafitovými pásmi

kontakt form