AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Detský domov Adamovské Kochanovce

  • Dodanie a montáž Elektroinštalácie, Zdravotechniky a Ústredného vykurovania so zdrojom tepla:
  • Rozvody pitnej vody a teplej úžitkovej vody
  • Dodanie a montáž sanitárnej keramiky
  • Dodanie a montáž rozvodov ÚK
  • Dodanie a montáž Kotolne s vybavením

kontakt form