AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Areál Silgan Metal N.Mesto N.Váhom

  • Vybúranie pôvodných betónových plôch 2000 m2
  • Recyklácia betónu
  • Zemné práce - lôžka
  • Betonáž cestným betónom so zahladením a protišmykovou úpravou
  • Výmena potrubí pitnej vody DN 100mm - 150m
  • Výmena potrubí ležatej kanalizácie,šácht a vpustí

Doba realizácie: 45 dní
Lôžka a betonáž koľajiska v hale a rekonštrukcia skladu - 550 m2
Doba realizácie: 20 dní

kontakt form