AUO Optronics Trenčín

Logistické centrum Gáň

Akebono Trenčín

  • Ležatá kanalizácia v zemi a výkopové práce
  • Rozvody pitnej vody v hale a vstavkoch
  • Rozvody požiarnej vody a hydranty v hale a vstavkoch
  • Prečerpávacia stanica splaškov a rozvody výtlakového potrubia

kontakt form